Poznań, ul. Limanowskiego 8

tel. 61 624 41 36

Administracja najmem

Nasza oferta skierowana jest do właścicieli mieszkań / domów, którzy nie mają możliwości zajmowania się sprawami związanymi z wynajętymi lokalami / budynkami.

 

Prowadzimy administrację wynajmem na terenie Poznania i najbliższych okolic.
W Państwa imieniu wyszukujemy najemców oraz wykonujemy czynności mające na celu bieżącą kontrolę wynajmowanych lokali, czyli:

  • reprezentujemy właściciela na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa wobec  administracji budynku, dostawców mediów i ubezpieczycieli
  • negocjujemy warunki najmu i podpisujemy w imieniu właściciela umowę najmu, sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy łącznie z dokumentacją fotograficzną,
  • wyliczamy kwoty należne z tytułu czynszu najmu i innych opłat
  • kontrolujemy terminowość dokonywania wpłat
  • rozliczamy ze zobowiązań najemcę po wygaśnięciu umowy
  • rozwiązujemy bieżące problemy pojawiające się podczas trwania umowy najmu
  • utrzymujemy stały kontakt z najemcami i właścicielami przez cały okres trwania najmu, we wszystkich sprawach związanych z właściwym wypełnianiem umowy
  • dokonujemy wizji lokalu mieszkalnego w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu
  • organizujemy i pełnimy nadzór nad ewentualnym remontem wynajmowanych lokali
  • sporządzamy comiesięczny raport dla właściciela

 

 

Nasza oferta to atrakcyjne ceny i pewność najmu. Powierz swój lokal w dobre ręce! Skontaktuj się z nami!

Anna Cieślewicz-Greń - Nieruchomości Laskowski
Anna Cieślewicz-Greń

tel. kom. 502 258 143
administracja@laskowski.com.pl

Jesteśmy członkami:

© Copyright 2024 - Nieruchomości Laskowski

Projekt i realizacja: ProEstateSolution

Facebook
Newsletter
YouTube
Instagram